دلنوشته ها...

میگن فیسبوک شما را بعد از 10 لایک بهتر از همکارتان و بعد از 150 لایک بهتر از اعضای خانوادتان و بعد از 300 لایک بهتر از همسرتان  می شناسد.
این جا هم کلمات و جملات بهتر از هر توضیح دیگری منو معرفی می کنند.
پی نوشت: این جا تا اطلاع ثانوی(!) محل بروز تراوشات یک ذهن مشوشه که سعی می کنه که مسیر خودشو پیدا کنه...